Tóc giả ngoạm

Tóc giả ngoạm được cung cấp bởi Naki Queen làm bằng tơ nhận tạo Fiber Glass, đa dạng màu tóc và kiểu dáng. Tóc giả ngoạm giúp bạn có kiểu tóc đẹp nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Tóc giả cột ngoạm có lớp kẹp dày dặn được sử dụng để kẹp vào sau tóc làm tóc giống như được buộc cao kiểu đuôi ngựa, giúp tóc được buộc bổng lên.