Tóc giả kẹp

Bạn đã bao nhiêu lần thất bại khi tạo kiểu tóc vì tóc mỏng? Nhưng rất may Naki Queen đã có “thiên thần” hộ mệnh cho những nàng tóc ít, đó là tóc giả kẹp. Tóc giả kẹp giúp tăng độ dày và bồng bềnh tự nhiên cho tóc.

Tóc giả kẹp nữ được cung cấp bởi Naki Queen với độ chân thật 99, 99%. Với đa dạng sản phẩm: tóc giả kẹp phím, tóc giả kẹp chữ u, tóc giả kẹp nửa đầu...

Tóc kẹp u 3/4 Dreamy (CU07) NK000017

277.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-21%

Tóc kẹp u 3/4 Dynamic NK000020

277.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-21%

Tóc kẹp u 3/4 Gorgeous (CU02) NK000024

277.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-21%

Tóc kẹp u 3/4 Modest (CU06) NK000038

277.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-21%

Tóc kẹp 6 phím CATUS NK000066

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím thẳng JASMINE NK000080

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím SANTA NK000092

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím Boheme NK000061

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím Lollita NK000086

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím Vivian NK000108

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp u 3/4 Catus NK000002-2

277.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-21%

Tóc kẹp u 3/4 Cheerful NK000006

277.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-21%