Tóc giả kẹp

Bạn đã bao nhiêu lần thất bại khi tạo kiểu tóc vì tóc mỏng? Nhưng rất may Naki Queen đã có “thiên thần” hộ mệnh cho những nàng tóc ít, đó là tóc giả kẹp. Tóc giả kẹp giúp tăng độ dày và bồng bềnh tự nhiên cho tóc.

Tóc giả kẹp nữ được cung cấp bởi Naki Queen với độ chân thật 99, 99%. Với đa dạng sản phẩm: tóc giả kẹp phím, tóc giả kẹp chữ u, tóc giả kẹp nửa đầu...

Tóc kẹp u 3/4 Gorgeous (CU02) NK000023

277.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-21%

Tóc kẹp u 3/4 Modest (CU06) NK000037

277.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-21%

Tóc kẹp u 3/4 Signorina (CU08) NK000041

277.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-21%

Tóc kẹp 6 phím CATUS NK000065

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím thẳng JASMINE NK000079

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím Lollita NK000084

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím SANTA NK000091

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím Boheme NK000060

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím Lollita NK000085

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím Stella NK000096

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím Sunny NK000101

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím Vivian NK000107

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%