Tóc giả kẹp

Bạn đã bao nhiêu lần thất bại khi tạo kiểu tóc vì tóc mỏng? Nhưng rất may Naki Queen đã có “thiên thần” hộ mệnh cho những nàng tóc ít, đó là tóc giả kẹp. Tóc giả kẹp giúp tăng độ dày và bồng bềnh tự nhiên cho tóc.

Tóc giả kẹp nữ được cung cấp bởi Naki Queen với độ chân thật 99, 99%. Với đa dạng sản phẩm: tóc giả kẹp phím, tóc giả kẹp chữ u, tóc giả kẹp nửa đầu...

Tóc kẹp U 3/4 Gorgeous nâu vàng Hot
sale

355.000 VNĐ

385.000 VNĐ

-7%

Tóc kẹp U 3/4 Modest nâu vàng Hot
sale

355.000 VNĐ

385.000 VNĐ

-7%

Tóc kẹp U 3/4 Signorina nâu vàng Hot
sale

355.000 VNĐ

385.000 VNĐ

-7%

Tóc kẹp 6 phím Catus nâu vàng Hot
sale

250.000 VNĐ

300.000 VNĐ

-16%

Tóc kẹp 6 phím Jasmine nâu vàng Hot
sale

250.000 VNĐ

300.000 VNĐ

-16%

Tóc kẹp 6 phím Lolita vàng sáng Hot
sale

250.000 VNĐ

300.000 VNĐ

-16%

Tóc kẹp 6 phím Santa nâu vàng Hot
sale

250.000 VNĐ

300.000 VNĐ

-16%

Tóc kẹp 6 phím Boheme nâu vàng Hot
sale

250.000 VNĐ

300.000 VNĐ

-16%

Tóc kẹp 6 phím Lolita nâu vàng Hot
sale

250.000 VNĐ

300.000 VNĐ

-16%

Tóc kẹp 6 phím Stella nâu vàng Hot
sale

250.000 VNĐ

300.000 VNĐ

-16%

Tóc kẹp 6 phím Sunny nâu vàng Hot
sale

250.000 VNĐ

300.000 VNĐ

-16%

Tóc kẹp 6 phím Vivian nâu vàng Hot
sale

250.000 VNĐ

300.000 VNĐ

-16%