Tóc giả kẹp

Bạn đã bao nhiêu lần thất bại khi tạo kiểu tóc vì tóc mỏng? Nhưng rất may Naki Queen đã có “thiên thần” hộ mệnh cho những nàng tóc ít, đó là tóc giả kẹp. Tóc giả kẹp giúp tăng độ dày và bồng bềnh tự nhiên cho tóc.

Tóc giả kẹp nữ được cung cấp bởi Naki Queen với độ chân thật 99, 99%. Với đa dạng sản phẩm: tóc giả kẹp phím, tóc giả kẹp chữ u, tóc giả kẹp nửa đầu...

Tóc kẹp u 3/4 Modest (CU06) NK000037

277.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-21%

Tóc kẹp u 3/4 Modest (CU06) NK000038

277.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-21%

Tóc kẹp u 3/4 Modest (CU06) NK000039

277.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-21%

Tóc kẹp u 3/4 Signorina (CU08) NK000041

277.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-21%

Tóc kẹp 6 phím CATUS NK000068

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím CATUS NK000065

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím CATUS NK000066

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím thẳng JASMINE NK000082

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím thẳng JASMINE NK000079

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím thẳng JASMINE NK000080

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím Lollita NK000083

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%

Tóc kẹp 6 phím Lollita NK000084

170.000 VNĐ

200.000 VNĐ

-15%