Tóc giả kẹp

Bạn đã bao nhiêu lần thất bại khi tạo kiểu tóc vì tóc mỏng? Nhưng rất may Naki Queen đã có “thiên thần” hộ mệnh cho những nàng tóc ít, đó là tóc giả kẹp. Tóc giả kẹp giúp tăng độ dày và bồng bềnh tự nhiên cho tóc.

Tóc giả kẹp nữ được cung cấp bởi Naki Queen với độ chân thật 99, 99%. Với đa dạng sản phẩm: tóc giả kẹp phím, tóc giả kẹp chữ u, tóc giả kẹp nửa đầu...

Tóc kẹp u 3/4 Catus NK000002-1 Hot
sale

330.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-7%

Tóc kẹp u 3/4 Cheerful (CU04) NK000008 Hot
sale

330.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-7%

Tóc kẹp u 3/4 Dreamy (CU07) NK000016 Hot
sale

330.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-7%

Tóc kẹp u 3/4 Dreamy (CU07) NK000017 Hot
sale

330.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-7%

Tóc kẹp u 3/4 Dynamic NK000020 Hot
sale

330.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-7%

Tóc kẹp u 3/4 Dynamic NK000021 Hot
sale

330.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-7%

Tóc kẹp u 3/4 Dynamic NK000022-1 Hot
sale

330.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-7%

Tóc kẹp u 3/4 Gorgeous (CU02) NK000023 Hot
sale

330.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-7%

Tóc kẹp u 3/4 Gorgeous (CU02) NK000024 Hot
sale

330.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-7%

Tóc kẹp u 3/4 Gorgeous (CU02) NK000025 Hot
sale

330.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-7%

Tóc kẹp u 3/4 Innocent NK000030 Hot
sale

330.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-7%

Tóc kẹp u 3/4 Joyful (CU03) NK000035 Hot
sale

330.000 VNĐ

355.000 VNĐ

-7%